Tidigare samtal 2021

14 december - Daniel Brandell

Myten om superbatteriet - vad är egentligen kemiskt möjligt?
Superbatteriet som är svaret på alla energi- och klimatutmaningar finns inte. Däremot finns spännande batteriforskning och stora offentliga/privata satsningar som driver utveckling av miljövänligare batterier framåt. Batterier som ständigt blir bättre på alla sätt och vis. Här möter vi kemiprofessor Daniel Brandell i ett samtal om batterikemi och dess möjligheter samt utmaningarna för en hållbar framtid.

Se samtalet "Myten om superbatteriet - vad är egentligen kemiskt möjligt?" 

7 december - Jacob Höglund

Hur stoppar vi utrotningen av arter och räddar den biologiska mångfalden?
Just nu förlorar vi fler arter på jorden än vad som utvecklas. Vi lever i den sjätte massutrotningen som inte kan härledas till vare sig vulkanutbrott eller meteoriter utan till människan. Hur kan vi bromsa artutrotningen och möjliggöra för populationer som är motståndskraftiga mot en förändrad livsmiljö? Möt professor Jacob Höglund i ett samtal om genetik, klimat och biologisk mångfald.

Se samtalet "Hur stoppar vi utrotningen av arter och räddar den biologiska mångfalden?" 

30 november - Panelsamtal Medicinteknik

Hur når värdet av medicintekniska innovationer vården och patienter?
Medicintekniska lösningar blir allt vanligare på sjukhus, vårdcentraler och i våra hem. Frågan är vilken betydelse den medicintekniska verktygslådan har för vården och hur når värdet av ny innovativ teknik patienterna? Här möter ni representanter från sjukvården, näringslivet och akademin möts i ett samtal om möjligheter och utmaningar med ny innovativ medicinsk teknik för vård och hälsa.

Se samtalet "Hur når värdet av medicintekniska innovationer vården och patienter?" 

23 november - Matias Urenda Moris

Simulering och optimering av vårdkedjor kan skapa ordning i ett komplext system
Hur kan vi få ett bättre beslutsunderlag inom hälso- och sjukvård, utan att behöva gissa? Här möter vi Matias Urenda Moris, universitetslektor i industriell teknik som undersöker hur simuleringar över organisationsgränser, från specialist- till primär- och hemsjukvård, kan vara vägen framåt för att förutspå effekterna av nödvändiga förändringar i komplexa vårdkedjor.

Se samtalet "Simulering och optimering av vårdkedjor kan skapa ordning i ett komplext system" 

16 november - Doris Rusch

Game design, Witches and Transformation
Lekfullhet är nyckeln till förändring. Spel är nyckeln till den förkroppsligade upplevelsen av alternativa sätt att agera och vara. Hur kan vi utnyttja lekens alkemi för förändring av jaget och andra? Här möter vi professor Doris Rusch och diskuterar lärdomar från hennes arbete med Deep Game Design och skapandet av The Witch's Way, ett spel utvecklat för att bidra till personlig utveckling och inre integritet.

Se samtalet "Game desigh, Witches and Transformation" 
OBS - samtalet är på engelska.

9 november - Hans Ellegren

Celsius, Linné och när naturvetenskapen kom till Uppsala
Här möter vi Hans Ellegren, professor i evolutionsbiologi och blivande ständig sekreterare för Kungl. Vetenskapsakademien i ett samtal om hur den vetenskapliga revolutionen togs emot i Uppsala. Hur Uppsalas egen vetenskapsakademi skapades under 1700-talet och blev en plattform för forskning av Celsius, Swedenborg, Polhem och Linné. Vetenskapsmän som påverkat och påverkar våra akademier och samhällen.

Se samtalet "Celsius, Linné och när naturvetenskapen kom till Uppsala" 

2 november - Cecilia Boström

Hur antar Sverige el-utmaningen när energiomställningen är ett faktum? 
Framtidens industri och transporter stavas elektrifiering och framtidens elproduktion förnybar. Sverige står helt klart inför en radikal energiomställning. För hur tillgodoser vi el när effekten varierar med vädret och hur hanterar vi en elektrifierad fordonspark? Detta är några av de frågor vi samtalat med Cecilia Boström, docent i elektricitetslära och ny prefekt vid institutionen för elektroteknik om.

Se samtalet "Hur antar Sverige el-utmaningen när energiomställningen är ett faktum?" 

26 oktober - Panelsamtal INternet of things

Internet of Things - snillrika prylar för ett smartare liv
Teknik som samlar information och pratar med annan teknik finns i allas vardag, hemma och på jobbet. Detta kallas ”Internet of Things” och bidrar med både möjligheter och utmaningar. I detta panelsamtal pratar vi om vad smart teknik är, hur människa och maskin påverkar varandra och hur företag och forskning bidrar till smarta hållbara maskiner med människan i fokus.

Se samtalet "Internet of Things - snillrika prylar för ett smartare liv" 

19 oktober - Suparna Sanyal

Hur hjälper RNA forskning i kampen mot covid-19 och antibiotikaresistens?
och med det nya vaccinet mot covid-19 har mRNA blivit en molekyl på allas läppar. RNA är en viktig komponent i proteinsyntes och proteinvikningssystem. Professor Suparna Sanyal forskar om hur dessa processer fungerar och hur de inte bara gör så att vi lever, utan även hur de kan få oss att överleva och behandla corona och andra virussjukdomar och motverka antibiotikaresistens.

Se samtalet "Hur hjälper RNA forskning i kampen mot covid-19 och antibiotikaresistens?" 

12 oktober - Thomas Schön

Artificiell intelligens - hur smarta är maskinerna?
AI är teknik med i viss mån människoliknande egenskaper, såsom inlärning, resonerande och kreativitet. Men hur fungerar AI, hur smarta är maskinerna och när ska vi släppa loss tekniken att skapa bortom det vi människor kan göra? Möt Thomas Schön Beijerprofessor i AI i ett samtal om AIs grundpelare, vad är möjligt och vad bör undvikas med denna teknik som kommer definiera vår framtid.

Se samtalet "Artificiell intelligens - hur smarta är maskinerna?" 

5 oktober - Marika Edoff

Vad krävs för att energi från solceller ska kunna ersätta den fossila energin?
Solcellsforskning går ofta ut på att hitta material och koncept som kan omvandla högst andel solenergi till elenergi, dvs. nå den högsta verkningsgraden. I den senaste spännande utvecklingen är det kombinationen av fysik, kemi och elektronik, som har drivit utvecklingen framåt, men räcker hög verkningsgrad för att ersätta den fossila energin med solceller?

Se samtalet "Vad krävs för att energi från solceller ska kunna ersätta den fossila energin?"

28 september - Panelsamtal Extremväder

Hur vetenskap och klimatåtgärder tillsammans kan minska förekomsten och påverkan av extremväder.
Klimatförändringarna påverkar alla länder. Vissa områden får fler stormar och skyfall, andra får extrema värmeböljor och torka, och detta medan polarisen smälter och havsnivån stiger. Möt ledande forskare och samhällsaktörer i ett samtal om hur forskning och ledarskap gemensamt kan resultera i att nödvändiga klimatåtgärder genomförs.

Se samtalet "Hur vetenskap och klimatåtgärder tillsammans kan minska förekomsten och påverkan av extremväder" 

21 september - Cecilia Holmgren

Matematiken bakom döden, vänskapsrelationer och flockimmunitet
Sannolikheten att vinna på Triss vet alla är väldigt låg utan att kunna teorin bakom. Men varför är det troligare att dina vänner har fler vänner än du? Hur många barn behövde en adelssläkt få för att inte dö ut? Och hur kan man dela ut vaccin för att nå superspridare om man inte vet vilka de är? Möt matematikern Cecilia Holmgren i ett samtal om död, rykten och Meryl Streep.

Se samtalet "Matematik bakom döden, vänskapsrelationer och flockimmunitet" 

14 september - Helena Danielson

Nya strategier och metoder för snabbare utveckling av läkemedel - från HIV till covid-19 och cancer.
Möt Helena Danielson, professor i biokemi, i ett samtal om hur nya tekniker för studier av biologiska system gör det möjligt att besvara biologiska frågeställningar man tidigare inte förstod att ställa. Detta har dramatiskt förändrat hur effektiva läkemedel kan utvecklas mot t.ex. covid-19.

Se samtalet "Nya strategier och metoder för snabbare utveckling av läkemedel - från HIV till covid-19 och cancer"

7 september - Magnus Lundgren

Människans genetiska evolution - från forntid till framtid
Möt Magnus Lundgren, föreståndare för SciLife Lab Ancient DNA-facilitet i ett samtal om den genomiska revolutionen där DNA från människan inte bara lär oss mer om vår historia utan även om hur vi i framtiden ska kunna bota och inte bara lindra ärftliga sjukdom med hjälp av genterapi.

Se samtalet "Människans genetiska evolution - från forntid till framtid" 

31 augusti - Gustaf Gredebäck

Hur mycket förstår våra bebisar och hur påverkas små barn av sina erfarenheter?
Möt Gustaf Gredebäck, professor i utvecklingspsykologi och forskare vid Uppsala barn- & babylabb. Gustafs arbete på Uppsala universitet och forskningen vid Uppsala barn- och babylabb bedrivs med drivkraften att förstå hur spädbarn uppfattar sin värld, hur de påverkas av sina tidiga erfarenheter och vad som främjar små barns utveckling över tid.

Se samtalet "Hur mycket förstår våra bebisar och hur påverkas små barn av sina erfarenheter"

15 juni - Sandra Kleinau

Antikroppar som läkemedel för autoimmuna sjukdomar, cancer och infektionssjukdomar.
Möt Sandra Kleinau, professor i molekylär immunologi, som forskar om autoimmuna sjukdomar och hur antikroppar, s.k. biologiska läkemedel, kan användas för att bota cancer. Sandra forskar även om en framtida möjlighet att skräddarsy biologiska läkemedel efter individens egna förutsättningar – en möjlighet som inte är allt för långt borta.

Se samtalet "Antikroppar som läkemedel för autoimmuna sjukdomar, cancer och infektionssjukdomar!"

8 juni - Maria Tenje

Kan mänskliga organ på mikrochip ersätta djurförsök?
Möt professor Maria Tenje som arbetar med teknisk grundforskning i mikroformat. Med mikroteknik skapar Maria modeller av organsystem, t.ex. blodhjärnbarriären som skyddar hjärnan från farliga ämnen och mikroorganismer. Målet med Marias forskning är att ta fram bättre modeller som helt kan ersätta djurförsök.

Se samtalet "Kan mänskliga organ på mikrochip ersätta djurförsök?" 

1 juni - Olga Botner

Universums spökpartiklar lär oss mer om svarta hål
På Antarktis hittar vi IceCube, en detektor som letar efter universums spökpartiklar, neutrinerna. Neutriner är partiklar som finns överallt, är osynliga och väldigt svåra att upptäcka. Så hur kan dessa osynliga partiklar lära oss mer om universum och svarta hål? Möt professor Olga Botner, tidigare vetenskaplig ledare för IceCube, i ett samtal om partikeln som kan förändra vår bild av universum.

Se samtalet "Universums spökpartiklar lär oss mer om svarta hål" 

25 maj - Panelsamtal: Framtidens kraftsystem

Framtidens kraftystem - från behov till lösning
Omvärlden förändras och samhället behöver mer och mer el. För att våra städer och industrier ska kunna växa behöver alla aktörer från myndighet, akademi och näringsliv vara med och ta vara på elektrifieringens möjligheter samt möta dess utmaningar. Möt några av Sveriges ledande aktörer när de samtalar om hur vi kan utveckla kraftsystem med perspektiv från behov till lösning.

Se panelsamtalet "Framtidens kraftsystem - från behov till lösning" 

18 maj - Kerstin Lindblad-Toh

Hur kan folksjukdomar som cancer och tvångssyndrom förklaras med hjälp av DNA från hundar?
Hunden är människans bästa vän, det vet många. Men att hunden spontant får samma sjukdomar som människor är inte lika känt. Möt professor Kerstin Lindblad-Toh som studerar detta fenomen och har sett att en förklaring kan vara att vi delar i princip samma gener. Men hur har man kommit fram till det och kan denna kunskap hjälpa oss i att ta fram bättre medicin mot t.ex. cancer?

Se samtalet "Hur kan folksjukdomar som cancer och tvångssyndrom förklaras med hjälp av DNA från hundar?" 

11 maj - Thomas Lennerfors

Vem ska den självkörande bilen köra på? Etiska dilemman kring teknik.
Etiska frågeställningar är något vi alla ställs inför dagligen. Men hur förhåller sig teknik till etik? Finns det etiska regler när det gäller framtagandet av självkörande bilar, AI och robotar i klassrummet? Möt Thomas Lennerfors, professor i industriell teknik, i ett samtal om etik, teknik och universitetets roll i att utbilda ingenjörer som både är etiskt reflekterande och tekniskt innovativa.

Se samtalet "Vem ska den självkörande bilen köra på? Etiska dilemman kring teknik"

4 maj - Klas Hjort

Sträckbara mikrosystem - att skapa det tekniskt fantastiska som är mjukt och följsamt för människan.
Möt Klas Hjort som drivs av att utveckla det tekniskt fantastiska som har en naturlig interaktion med människan. Klas och hans team forskar på mikrosystem och utvecklar bland annat plattmaskrobotar som har många likheter med Formel-1 bilar. Ett mer tillämpat projekt är smarta plåster som kan mäta hälsa och idrottsinsatser. 

Se samtalet "Sträckbara mikrosystem - att skapa det tekniskt fantastiska som är mjukt och följsamt för människan" 

29 april - Långvariga symptom vid covid-19

Långvariga symptom vid covid-19: vad har vi lärt oss hittills?
En betydande andel av de som haft covid-19 får kvarstående symtom sk. långtidscovid eller postcovid. COVID Symptom Study med 4,6 milj deltagare pågår i tre länder och data från studien har använts för att beskriva tillståndet och dess riskfaktorer. I detta webinar diskuterar studiens forskare forskningsresultat med patientrepresentant Åsa Kristoferson Hedlund och immunolog och docent Petter Brodin.

Se panelsamtalet "Långvariga symptom vid covid-19: vad har vi lärt oss hittills?" 

Läs mer om Covid Symptom Study här och läs mer om Svenska covidföreningen 

27 april - Forskardrömmar för barn

Forskardrömmar - hur vi skapar intresse och nyfikenhet hos barn kring forskning.
Ungdomars gymnasieval har sen 70-talet präglats av kön och social bakgrund. I boken ”Forskardrömmar – berättelser för nyfikna barn” vill man med hjälp av berättelser visa att det inte finns någon specifik mall för vem som blir forskare - det kan se väldigt olika ut. Men det finns många sätt att väcka barns nyfikenhet kring forskning och utbildning. Det är temat för detta panelsamtal.

Se samtalet "Forskardrömmar - hur vi skapar intresse och nyfikenhet hos barn kring forskning"

20 april - Robin Augustine

Brain machine interface and the age of cyborgs.
Möt Robin Augustine, docent i medicinsk teknik, i ett samtal om hans forskning kring hur chipinplantat i huvudet kan göra så att dina tankar kommunicerar med proteser i din kropp.

Samtalet är på engelska.
Se samtalet "Brain machine interface and the age of cyborgs" 

13 april - Ulf Danielsson

Universums uppkomst, storhet och märklighet.
Möt Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik i ett samtal där bland annat det vi tar för sant och det verkligen stämmer, finns en objektiv verklighet och kan universum och strängteorier kopplas samman med livets varande och mänsklighetens fria vilja?

Se samtalet "Universums uppkomst, storhet och märklighet" 

6 april - Jonas Bergquist

Hopp för patienter med ME - en av världens mest funktionsnedsättande sjukdomar.
Möt Jonas Bergquist, professor i analytisk kemi och neurokemi i ett samtal om ME. Hör Jonas bland annat berätta om sin forskning där man studerar ryggvätskan hos ME-patienter för att försöka komma närmare förståelsen kring varför sjukdomen uppstår och hur vi kan behandla den.

Se samtalet "Hopp för patienter med ME - en av världens mest funktionsnedsättande sjukdomar"

30 mars - Panelsamtal Womher

Womher - varför har Uppsala universitet ett centrum för kvinnors psykiska hälsa?
Psykisk ohälsa är på väg att bli en av vår tids största och kostsamma samhällsfrågor. För att ta fram mer evidensbaserad kunskap kring psykisk ohälsa bland kvinnor har Uppsala universitet startat Womher som ska bli en tvärvetenskaplig kraftkälla och förstärka nätverk där psykisk ohälsa belyses ur olika perspektiv. Målet är att i framtiden kunna fatta bättre beslut för att främja psykisk hälsa.

Se panelsamtalet "Womher - varför har Uppsala universitet ett centrum för kvinnors psykiska hälsa" 

23 mars - Ivo Zander

Intraprenörskap leder till grön förnyelse i svenska företag - men hur?
Möt Ivo Zander, professor i företagsekonomi, i ett samtal om hur intraprenörskap och vad det är som behövs hos etablerade företag för att de ska våga ställa om och producera klimatsmarta produkter och tjänster.

Se samtalet "Intraprenörskap leder till grön förnyelse i svenska företag - men hur" 

16 mars - Daniel Primetzhofer

Hur strålar av snabba joner kan hjälpa oss inom medicin, arkeologi och utveckling av nya material.
Möt Daniel Primetzhofer, föreståndare för Tandemlaboratoriet, berätta om hur forskare, myndigheter och näringsliv använder infrastrukturens resurser för spetsforskning och utveckling inom allt från medicin till solcellsteknologi.

Se samtalet "Hur strålar av snabba joner kan hjälpa oss inom medicin, arkeologi och utveckling av nya material" 

9 mars - Anna Neubeck

Kan stenätande bakterier vara nyckeln till minskad koldioxidhalt i atmosfären?
Möt Anna Neubeck, forskare vid institutionen för geovetenskaper, i ett samtal om bakterier, svampar och maskar som äter sten och samtidigt fångar upp koldioxid från atmosfären i en sådan stor mängd att det faktiskt kan göra skillnad.

Se samtalet "Kan stenätande bakterier vara nyckeln till minskad koldioxidhalt i atmosfären?" 

2 mars - Håkan Engqvist

Forskning och utveckling av material för att laga skadade kroppar.
Möt professor Håkan Engqvist i ett samtal om att utveckla material till innovativa reservdelar. Till exempel skallimplantat som omvandlas till skelettvävnad och benlim som lagar brutna kroppsdelar på ett sätt som skruvar inte kan.

Se samtalet "Forskning och utveckling av material för att laga skadade kroppar"

23 februari - Panelsamtal: Klimatsmart byggande

Hur kan innovativt och normbrytande byggande skapa ett mer hållbart Sverige?
Här möter vi forskare och praktiker i ett samtal om hur vi bygger och renoverar klimatsmartare för att minska byggnaders utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Samtalet handlar också om hur vi väver in sociala värden så att städerna blir attraktiva och tillgängligare för alla.


Se panelsamtalet "Hur normbrytande och innovativt byggande leder till ett mer klimat- och socialt hållbart Sverige" 

16 februari - Siv Andersson

Vad kan vi lära oss av evolutionära processer från studier av bakteriers arvsmassor? Möt professor Siv Andersson, molekylärdetektiven som forskar om allt ifrån gener, bakterier i honungsbin och hur det kan vara möjligt att designa bakterier för att producera viktiga ämnen som komplement till vår diet.

Se samtalet "Vad kan vi lära oss av evolutionära processer från studier av bakteriers arvsmassor?"

9 februari - David Sumpter

Tio ekvationer som styr vår värld.
Möt David Sumpter, professor i tillämpad matematik i ett samtal om bland annat hur ekvationer kan användas för att räkna ut fotbollslags passningsnätverk, segregering i samhället och de tio ekvationer som styr vår värld och hur du använder dem till din fördel.

Se samtalet "Tio ekvationer som styr vår värld" 

2 februari - Joëlle Rüegg

Kan hormonstörande kemikalier i vår omgivning orsaka fetma, infertilitet och lägre IQ?
Möt Joëlle Rüegg, professor i miljötoxikologi i ett samtal om hormonstörande kemikalier som vi utsätts för dagligen och hur de påverkar barns utveckling vid ung ålder.

Se samtalet "Kan hormonstörande kemikalier i vår omgivning orsaka fetma, infertilitet och lägre IQ?" 

Länk till artikeln om "plast-kemikalien" bisfenol F som är associerad med lägre IQ vid 7 års ålder och som Joëlle nämner i samtalet.

26 januari - Panelsamtal CRUSH Covid

CRUSH Covid - samverkan för att dämpa smittspridning i Uppsala
Möt forskare och praktiker från det tvärvetenskapliga forskningsprojektet CRUSH Covid i ett samtal om hur de försöker kartlägga och dämpa smittspridningen av covid-19 i Uppsala län.

Se panelsamtalet "CRUSH Covid - samverkan för att dämpa smittspridning i Uppsala" 

19 januari - Per Ahlberg

Urtidsdjurens resa från vatten till land - ett detektivarbete där fotspår är ledtråden.
Möt Per Ahlberg, professor i evolutionär organismbiologi i ett samtal om när de första ryggradsdjuren lämnade vattnet och begav sig upp på land. Och varför var dinosauriefosterna så små?

Se samtalet "Urtidsdjurens resa från vatten till land - ett detektivarbete där fotspår är ledtråden"

Senast uppdaterad: 2023-02-03