Tidigare samtal 2020

15 december - Panelsamtal Energipilot Gotland

Möt forskare och personer vid Region Gotland i ett samtal Energipilot Gotland som syftar till att Gotland ska bana väg för hela Sveriges energiomställning i enlighet med Parisavtalet. Men hur går man tillväga för att ställa om ett helt samhälle till att vara hållbart?

Se panelsamtalet om Energipilot Gotland som ska bana väg för hela Sveriges energiomställning

8 december - Eva Åkesson

Eva ÅkessonReflektioner från nio år som rektor
Möt Eva Åkesson, rektor för Uppsala universitet mellan 2012-2020, i ett samtal om sin tid som rektor. Vilka utmaningar har hon mött och vad är hon mest stolt över? Och vad är planen för framtiden?

Se samtalet "Reflektioner från nio år som rektor" 

1 december - Kristina Edström

Kristina EdströmGyllende tider för batteriforskning - vad betyder det i praktiken?
Möt Kristina Edström, professor i oorganisk kemi och projektkoordinator för Battery 2030+, i ett samtal om nödvändigheten att satsa på utvecklingen av hållbara, säkra och uppladdningsbara batterier.

Se samtalet "Gyllene tider för batteriforskning - vad betyder det i praktiken" 

24 november - Panelsamtal - Delaktighet

Hur kan teknik öka delaktighet för personer med funktionsnedsättningar?
Gör rätt från början! Möt akademi, näringsliv och egen erfarna spetspatienter i ett panelsamtal om hur forskning och teknikutveckling kan bidra till att göra samhället mer tillgängligt och öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättningar.

Se panelsamtalet "Hur kan teknik öka delaktighet för personer med funktionsnedsättning"

17 november - Jens Carlsson

Snabbare läkemedelsutveckling mot covid-19 med datorsimuleringar
Möt Jens Carlsson, universitetslektor vid institutionen för cell- och molekylärbiologi i ett samtal om hur datorsimuleringar kan användas för att snabbare hitta ett effektivt läkemedel mot covid-19.

Se samtalet "Snabbare läkemedelsutveckling mot covid-19 med datorsimuleringar" 

10 november - Maria Strömme

Kan ingenjörskonst inom nanoteknik lösa mänskliga problem nu och i framtiden?
Möt Maria Strömme i ett samtal om bland annat algbatterier och det nya porösa materialet Upsalite® vilket blev en världssensation och används bland annat till att hjälpa kroppen att tillgodogöra sig svårlösliga mediciner.

Se samtalet "Kan ingenjörskonst inom nanoteknik lösa mänskliga problem nu och i framtiden"

27 oktober - Panelsamtal - Antibiotika

Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika?
I detta panelsamtal möter vi forskare och företag i ett samtal om snabbtester, förebyggande arbete mot infektioner och varför det inte forskas mer för att ta fram ny antibiotika trots att antalet inrapporterade fall av resistenta bakterier konstant ökar.

Se panelsamtalet "Hur ska vi bromsa resistensutvecklingen utan ny antibiotika" 

20 oktober - Hanna Johannesson

"Själviska gener" utmanar evolutionen och kan vara ett hot för den biologiska mångfalden
Möt Hanna Johannesson, professor i systematisk biologi ett samtal om själviska gener. Vad har de för roll i evolutionen och varför har de i dagligt tal fått namn som "spordödaren" och "syskonmördargenen"?

Se samtalet "Själviska gener utmanar evolutionen och kan vara ett hot för den biologiska mångfalden"
 

13 oktober - Mikael Höök

Materialflöden - en flaskhals för omställning till hållbarare energi
Möt Mikael Höök i ett samtal om hur en ökad andel förnybar energi skapar ett ökat materialbehov som kan vara en utmaning för miljö och medborgare samt hur behovet av råmaterial för en grön energiomställning skapar komplexa utmaningar för råmaterialproduktionen.

Se samtalet "Materialflöden - en flaskhals för omställning till hållbarare energi?" 

6 oktober - Anders Hagfeldt

Nanomaterial för solenergiomvandling och några tankar om att flytta tillbaka till Uppsala
Möt Anders Hagfeldt i ett samtal om hans forskning om solceller som har slagit världsrekord i effektivitet samt hur det känns att komma tillbaka till Uppsala som ny rektor för Uppsala universitet.

Se samtalet "Nanomaterial för solenergiomvandling och några tankar om att flytta tillbaka till Uppsala"

29 september - Panelsamtal - Ny teknik på jobbet

Hur påverkas vår arbetsmiljö och välmående av ny teknik på jobbet?
I detta panelsamtal möter vi forskare och näringslivsrepresentanter i ett samtal kring vilka tekniker vi ser och tror kommer att bli en del av framtidens arbetsmiljö. Vad säger forskningen om hur framtidens teknik kommer att påverka vårt arbetsliv och karriär och vilka utmaningar eller möjligheter ser vi med en ökad teknologisk, organisatorisk och social arbetsmiljö?

Se panelsamtalet "Hur påverkas vår arbetsmiljö och välmående av ny teknik på jobbet"

22 september - Ane Håkansson

Avfall eller energiresurs - är 4:e generationens kärnkraftssystem svaret på världens framtida elförsörjning?
Möt Ane Håkansson, professor i tillämpad kärnfysik i ett samtal om fjärde generationens kärnkraftssystem som kanske kan hantera de svagheter som dagens kärnkraft ofta förknippas med.

Se samtalet "Avfall eller energiresurs - är fjärde generationens kärnkraftssystem svaret på världens framtida elförsörjning?" 

15 september - Mauritz Andersson

Elflyg, en klimatpotential vi helt enkelt inte får missa.
Möt Mauritz Andersson, forskare i elektricitetslära i ett samtal om hur vi inom ett decennium kan skapa ett resurssnålt och energieffektivt inrikesflyg genom att accelerera elflygets utveckling.

Se samtalet "Elflyg - en klimatpotential vi helt enkelt inte får missa" 

8 september - Karin Stensjö

Från algblomning till flygbränsle - är soldrivna bakterier svaret på framtidens fossilfria drivmedel?
Möt Karin Stensjö, universitetslektor vid kemi-Ångström, i ett samtal om en unik modell där man använder cyanobakterier och deras förmåga att omvandla solenergi och koldioxid till byggstenar för att tillverka solbränsle.

Se samtalet "Från algblomning till flygbränsle" 

23 juni - Panelsamtal: I spåren av covid-19

I spåren av Covid-19, vilka nya utmaningar och möjligheter kan vi se inom forskning och utveckling för ett hållbarare och fossilfriare samhälle?
Här möter vi forskare från Uppsala universitet och SLU i ett samtal om hållbarhet och framtida energiförsörjning i en möjlig ny normalitet. Kommer världen att förändras efter covid-19 och i så fall hur och hur mycket?

Se samtalet "I spåren av covid-19, vilka nya utmaningar och möjligheter kan vi se inom forskning och utveckling för ett hållbarare och fossilfriare samhälle?" 

16 juni - Albert Miranyan

Save lives by sifting out viruses "as easily as you brew coffee" - development of nanotechnology paper filters for drinking water purification 
Meet Albert Miranyan, Professor at the Department of Materials Science and Engineering, talking about how he and his team have developed a filter with material directly from nature with the goal to be able to remove viruses from water as easily as you brew coffee.

See "Save lives by sifting out viruses as easily as you brew coffee" 

9 juni - Valentin Troll

The two faces of Volcanoes – learning to benefit from the monster
Meet Valentin Troll, Professor at the Department of Earth Sciences, Natural Resources and Sustainable Development talking about volcanoes and how they can be very destructive but also how they provide us with a vastness of resources that shape our daily lives and without which we would not exist in the way we are today.

See "The two faces of volcanoes - learning to benefit from the monster" 

2 juni - Lars Oestreicher

Brain computer interface - Where are we today? Can we see what you think? 
Meet Lars Oestreicher, Associate Professor at the Department of Information Technology, talking about Brain-computer interfaces that has been developing rapidly. But what is the reality behind these promises, and what do we really want to happen in the future of this research? What could happen if we could really see what You think?

See "Can we see what you think? Brain computer interface - where are we today?" 

26 maj - Panelsamtal: AI

The impact of artificial intelligence on people and society
Meet researchers from Uppsala university in a discussion about artificial intelligence (AI) and how this new technology can affect our society and citizens. How will AI within different diciplines affect our future.

See "The impact of artificial intelligence on people and society" 

19 maj - Charlotte Platzer Björkman

Teknikutveckling för solceller, vad är på gång? Väntar nya revolutionerande produkter runt hörnet? 
Möt Charlotte Platzer Björkman, professor vid institutionen för materialvetenskap, i ett samtal om var teknikutvecklingen för solceller befinner sig just nu? Är det någon ide att investera i solceller idag? Det kanske rentav finns nya rafflande tekniska lösningar som gör det värt att vänta en stund innan vi investerar i solenergi?

Se samtalet "Teknikutveckling för solceller - vad är på gång?" 

28 april - Panelsamtal: Akuta samhällsutmaningar

Forskningens roll för akuta lägen - före, under och efter
I detta panelsamtal kretsade samtalet kring vikten av ett tvärvetenskapligt förhållningssätt för de olika situationer som en akut samhällsutmaning så som covid-19 innebär för både samhälle och medborgare.

Se samtalet "Forskningens roll för akuta lägen - före, under och efter"

Senast uppdaterad: 2023-06-02