Tidigare UppTalk Weekly

15 juni - sandra kleinau

Antikroppar som läkemedel för autoimmuna sjukdomar, cancer och infektionssjukdomar.
Möt Sandra Kleinau, professor i molekylär immunologi, som forskar om autoimmuna sjukdomar och hur antikroppar, s.k. biologiska läkemedel, kan användas för att bota cancer. Sandra forskar även om en framtida möjlighet att skräddarsy biologiska läkemedel efter individens egna förutsättningar – en möjlighet som inte är allt för långt borta.

Se samtalet "Antikroppar som läkemedel för autoimmuna sjukdomar, cancer och infektionssjukdomar!" här.

8 JUNI - MARIA TENJE

Kan mänskliga organ på mikrochip ersätta djurförsök?
Möt professor Maria Tenje som arbetar med teknisk grundforskning i mikroformat. Med mikroteknik skapar Maria modeller av organsystem, t.ex. blodhjärnbarriären som skyddar hjärnan från farliga ämnen och mikroorganismer. Målet med Marias forskning är att ta fram bättre modeller som helt kan ersätta djurförsök.

Se samtalet "Kan mänskliga organ på mikrochip ersätta djurförsök?" här.

1 juni - olga botner

Universums spökpartiklar lär oss mer om svarta hål.
På Antarktis hittar vi IceCube, en detektor som letar efter universums spökpartiklar, neutrinerna. Neutriner är partiklar som finns överallt, är osynliga och väldigt svåra att upptäcka. Så hur kan dessa osynliga partiklar lära oss mer om universum och svarta hål? Möt professor Olga Botner, tidigare vetenskaplig ledare för IceCube, i ett samtal om partikeln som kan förändra vår bild av universum.

Se samtalet "Universums spökpartiklar lär oss mer om svarta hål" här.

25 maj - panelsamtal: framtidens kraftsystem

Framtidens kraftystem - från behov till lösning
Omvärlden förändras och samhället behöver mer och mer el. För att våra städer och industrier ska kunna växa behöver alla aktörer från myndighet, akademi och näringsliv vara med och ta vara på elektrifieringens möjligheter samt möta dess utmaningar. Möt några av Sveriges ledande aktörer när de samtalar om hur vi kan utveckla kraftsystem med perspektiv från behov till lösning.

Se panelsamtalet "Framtidens kraftsystem - från behov till lösning" här

18 mAJ - KERSTIN LINDBLAD-TOH

Hur kan folksjukdomar som cancer och tvångssyndrom förklaras med hjälp av DNA från hundar?
Hunden är människans bästa vän, det vet många. Men att hunden spontant får samma sjukdomar som människor är inte lika känt. Möt professor Kerstin Lindblad-Toh som studerar detta fenomen och har sett att en förklaring kan vara att vi delar i princip samma gener. Men hur har man kommit fram till det och kan denna kunskap hjälpa oss i att ta fram bättre medicin mot t.ex. cancer?

Se samtalet "Hur kan folksjukdomar som cancer och tvångssyndrom förklaras med hjälp av DNA från hundar?" här.

11 maj - Thomas lennerfors

Vem ska den självkörande bilen köra på? Etiska dilemman kring teknik.
Etiska frågeställningar är något vi alla ställs inför dagligen. Men hur förhåller sig teknik till etik? Finns det etiska regler när det gäller framtagandet av självkörande bilar, AI och robotar i klassrummet? Möt Thomas Lennerfors, professor i industriell teknik, i ett samtal om etik, teknik och universitetets roll i att utbilda ingenjörer som både är etiskt reflekterande och tekniskt innovativa.

Se samtalet "Vem ska den självkörande bilen köra på? Etiska dilemman kring teknik" här.

4 maj - klas hjort

Sträckbara mikrosystem - att skapa det tekniskt fantastiska som är mjukt och följsamt för människan.
Möt Klas Hjort som drivs av att utveckla det tekniskt fantastiska som har en naturlig interaktion med människan. Klas och hans team forskar på mikrosystem och utvecklar bland annat plattmaskrobotar som har många likheter med Formel-1 bilar. Ett mer tillämpat projekt är smarta plåster som kan mäta hälsa och idrottsinsatser. 

Se samtalet "Sträckbara mikrosystem - att skapa det tekniskt fantastiska som är mjukt och följsamt för människan" här.

29 april - långvariga symptom vid covid-19

Långvariga symptom vid covid-19: vad har vi lärt oss hittills?
En betydande andel av de som haft covid-19 får kvarstående symtom sk. långtidscovid eller postcovid. COVID Symptom Study med 4,6 milj deltagare pågår i tre länder och data från studien har använts för att beskriva tillståndet och dess riskfaktorer. I detta webinar diskuterar studiens forskare forskningsresultat med patientrepresentant Åsa Kristoferson Hedlund och immunolog och docent Petter Brodin

Se panelsamtalet "Långvariga symptom vid covid-19: vad har vi lärt oss hittills?" här

Läs mer om Covid Symptom Study här och läs mer om Svenska covidföreningen här
 

27 april - forskardrömmar för barn

Forskardrömmar - hur vi skapar intresse och nyfikenhet hos barn kring forskning.
Ungdomars gymnasieval har sen 70-talet präglats av kön och social bakgrund. I boken ”Forskardrömmar – berättelser för nyfikna barn” vill man med hjälp av berättelser visa att det inte finns någon specifik mall för vem som blir forskare - det kan se väldigt olika ut. Men det finns många sätt att väcka barns nyfikenhet kring forskning och utbildning. Det är temat för detta panelsamtal.

Se samtalet "Forskardrömmar - hur vi skapar intresse och nyfikenhet hos barn kring forskning" här.

20 april - robin augustine

Brain machine interface and the age of cyborgs.
Möt Robin Augustine, docent i medicinsk teknik, i ett samtal om hans forskning kring hur chipinplantat i huvudet kan göra så att dina tankar kommunicerar med proteser i din kropp. Samtalet är på engelska.


Se samtalet "Brain machine interface and the age of cyborgs" här.

13 april - ulf danielsson

Universums uppkomst, storhet och märklighet.
Möt Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik i ett samtal där bland annat det vi tar för sant och det verkligen stämmer, finns en objektiv verklighet och kan universum och strängteorier kopplas samman med livets varande och mänsklighetens fria vilja?


Se samtalet "Universums uppkomst, storhet och märklighet" här.

6 april - jonas bergquist

Hopp för patienter med ME - en av världens mest funktionsnedsättande sjukdomar.
Möt Jonas Bergquist, professor i analytisk kemi och neurokemi i ett samtal om ME. Hör Jonas bland annat berätta om sin forskning där man studerar ryggvätskan hos ME-patienter för att försöka komma närmare förståelsen kring varför sjukdomen uppstår och hur vi kan behandla den.

Se samtalet "Hopp för patienter med ME - en av världens mest funktionsnedsättande sjukdomar här.

30 mars - panelsamtal womher

Womher - varför har Uppsala universitet ett centrum för kvinnors psykiska hälsa?
Psykisk ohälsa är på väg att bli en av vår tids största och kostsamma samhällsfrågor. För att ta fram mer evidensbaserad kunskap kring psykisk ohälsa bland kvinnor har Uppsala universitet startat Womher som ska bli en tvärvetenskaplig kraftkälla och förstärka nätverk där psykisk ohälsa belyses ur olika perspektiv. Målet är att i framtiden kunna fatta bättre beslut för att främja psykisk hälsa.

Se panelsamtalet "Womher - varför har Uppsala universitet ett centrum för kvinnors psykiska hälsa" här

23 mars - ivo zander

Intraprenörskap leder till grön förnyelse i svenska företag - men hur?
Möt Ivo Zander, professor i företagsekonomi, i ett samtal om hur intraprenörskap och vad det är som behövs hos etablerade företag för att de ska våga ställa om och producera klimatsmarta produkter och tjänster.


Se samtalet "Intraprenörskap leder till grön förnyelse i svenska företag - men hur" här

16 mars - Daniel primetzhofer

Hur strålar av snabba joner kan hjälpa oss inom medicin, arkeologi och utveckling av nya material.
Möt Daniel Primetzhofer, föreståndare för Tandemlaboratoriet, berätta om hur forskare, myndigheter och näringsliv använder infrastrukturens resurser för spetsforskning och utveckling inom allt från medicin till solcellsteknologi.

Se samtalet "Hur strålar av snabba joner kan hjälpa oss inom medicin, arkeologi och utveckling av nya material" här.

9 mars - Anna Neubeck

Kan stenätande bakterier vara nyckeln till minskad koldioxidhalt i atmosfären?
Möt Anna Neubeck, forskare vid institutionen för geovetenskaper, i ett samtal om bakterier, svampar och maskar som äter sten och samtidigt fångar upp koldioxid från atmosfären i en sådan stor mängd att det faktiskt kan göra skillnad.


Se samtalet "Kan stenätande bakterier vara nyckeln till minskad koldioxidhalt i atmosfären?" här.

2 mars - Håkan Engqvist

Forskning och utveckling av material för att laga skadade kroppar.
Möt professor Håkan Engqvist i ett samtal om att utveckla material till innovativa reservdelar. Till exempel skallimplantat som omvandlas till skelettvävnad och benlim som lagar brutna kroppsdelar på ett sätt som skruvar inte kan.


Se samtalet "Forskning och utveckling av material för att laga skadade kroppar" här.
 

23 februari - panelsamtal: klimatsmart byggande

Hur kan innovativt och normbrytande byggande skapa ett mer hållbart Sverige?
Här möter vi forskare och praktiker i ett samtal om hur vi bygger och renoverar klimatsmartare för att minska byggnaders utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Samtalet handlar också om hur vi väver in sociala värden så att städerna blir attraktiva och tillgängligare för alla.


Se panelsamtalet "Hur normbrytande och innovativt byggande leder till ett mer klimat- och socialt hållbart Sverige" här
 

16 februari - siv andersson

Vad kan vi lära oss av evolutionära processer från studier av bakteriers arvsmassor? Möt professor Siv Andersson, molekylärdetektiven som forskar om allt ifrån gener, bakterier i honungsbin och hur det kan vara möjligt att designa bakterier för att producera viktiga ämnen som komplement till vår diet.

Se samtalet "Vad kan vi lära oss av evolutionära processer från studier av bakteriers arvsmassor?" här

9 februari - david sumpter

Tio ekvationer som styr vår värld
Möt David Sumpter, professor i tillämpad matematik i ett samtal om bland annat hur ekvationer kan användas för att räkna ut fotbollslags passningsnätverk, segregering i samhället och de tio ekvationer som styr vår värld och hur du använder dem till din fördel.Se samtalet "Tio ekvationer som styr vår värld" här
 

2 februari - Joëlle Rüegg

Kan hormonstörande kemikalier i vår omgivning orsaka fetma, infertilitet och lägre IQ?
Möt Joëlle Rüegg, professor i miljötoxikologi i ett samtal om hormonstörande kemikalier som vi utsätts för dagligen och hur de påverkar barns utveckling vid ung ålder.


Se samtalet "Kan hormonstörande kemikalier i vår omgivning orsaka fetma, infertilitet och lägre IQ?" här

Länk till artikeln om "plast-kemikalien" bisfenol F som är associerad med lägre IQ vid 7 års ålder som Joëlle nämnde i samtalet.

26 januari - panelsamtal crush covid

CRUSH Covid - samverkan för att dämpa smittspridning i Uppsala
Möt forskare och praktiker från det tvärvetenskapliga forskningsprojektet CRUSH Covid i ett samtal om hur de försöker kartlägga och dämpa smittspridningen av covid-19 i Uppsala län.


Se panelsamtalet "CRUSH Covid - samverkan för att dämpa smittspridning i Uppsala" här

19 januari - per ahlberg

Urtidsdjurens resa från vatten till land - ett detektivarbete där fotspår är ledtråden.
Möt Per Ahlberg, professor i evolutionär organismbiologi i ett samtal om när de första ryggradsdjuren lämnade vattnet och begav sig upp på land. Och varför var dinosauriefosterna så små?

Se samtalet "Urtidsdjurens resa från vatten till land - ett detektivarbete där fotspår är ledtråden" här
 

Klicka här för att komma till samtalen som sändes under 2020

Senast uppdaterad: 2021-06-21