UppSense tävlar i studenttävlingen SensUs

Teamet UppSense består av Qingyu Yang, Kristian Eriksson, Paula Camargo Romera, Joel Leufstadius, Jasmine Dahlberg, Evangelia Anagnostou, Jesper Berglung Eklind, Ivana Suchankova (Team Captain), Paolo Zucchetti, Favour Nzekwe, Mallika Chaukar (Team Captain), Giorgio Scattolini, Jacome Toste, Luc Vilibord och Chiara Dalla Santa.

Hallå Ivana, student på masterprogrammet i infektionsbiologi vid Uppsala universitet. Berätta om ditt deltagande i UppSense!

– UppSense är ett tvärvetenskapligt team på femton studenter och två coacher som representerar Uppsala universitet på SensUs studenttävling. Vårt team består av molekylärbiologer, biokemister, programmerare, ingenjörer och kemister. De olika bakgrunderna gör att vi kan ta itu med alla aspekter av utveckling av biosensorprototyper. Dessutom diskuterar vi aktivt forskningen med professorer och branschexperter. Projektet leds av professor Masood Kamali-Moghaddam (Institutionen för immunologi) och biträdande professor Morteza Aramesh (Institutionen för materialvetenskap och teknik).

Vad kommer tävlingen SensUs att handla om?

– SensUs Student Competition är en internationell biosensortävling som varje år riktar in sig på en samhällspåverkande sjukdom, med mål att påskynda utvecklingen av sensorer för att skapa en bättre sjukvård. Fokus för årets tävling är sepsis (blodförgiftning). Sepsis är en global nödsituation som orsakar över 20% av globala dödsfall. Varje år dör 11 miljoner människor i sepsis. År 2020 förklarade Världshälsoorganisationen (WHO) sepsis som ett globalt problem med ett akut behov av bättre behandling och diagnos. Interleukin-6 (Il-6) är en biomarkör med stor potential för diagnos av sepsis innan symtomdebut. IL-6 är målanalyten för årets studentbiosensorprototyper.

Vad är ditt mål med UppSense?

Vi vill utveckla en känslig, kostnadseffektiv och användarvänlig biosensorprototyp som snabbt upptäcker förhöjda nivåer av IL-6. För att uppnå detta bygger vi ett starkt team och branschpartnerskap med ett brett utbud av expertis. Slutmålet är att hjälpa läkare att upptäcka sepsis i tid och på så sätt öka chanserna för patientens överlevnad.

Senast uppdaterad: 2022-12-02