Om Upptech

Upptech är en satsning på teknik över gränser och drivs av den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Syftet är att främja spännande utvecklingsprojekt mellan universitetets världsledande teknikforskning och näringslivet eller andra externa samarbetspartners – för en bättre och hållbar värld.

De flesta samhällsutmaningar vi står inför kräver teknisk kompetens och för att lösa dessa utmaningar behöver vi arbeta gränsöverskridande mellan vetenskapsområden. Vid Uppsala universitet har vi forskning och utbildning inom de flesta ämnesdiscipliner vilket ger oss unika förutsättningar för att anta komplexa samhällsutmaningar.

Kommunikatör Lovisa Svensson, Föreståndare
Mikael Jonsson och Projektledare Lina Sors Emilsson

Upptechs uppdrag är att samla universitetets teknikkompetens och erbjuda en träffpunkt för diskussioner, samordning och gemensamma projekt.

Välkommen att kontakta oss!
 

Senast uppdaterad: 2023-01-12