Leufsta musiksamling – en överblick

  • Datum: –12.45
  • Plats: Online via Zoom
  • Arrangör: Uppsala universitetsbibliotek
  • Kontaktperson: Malin Barkelind
  • Utbildning

Musikbibliotekarien Monika Glimskär berättar om Leufsta musiksamling från 1700-talet som innehåller både handskrivna arrangemang av menuetter samt vackert inbundna notböcker med tryckta verk av Vivaldi och Rameau.

Samlingen kan sägas vara resultatet av ett rikt musikliv fört av Charles De Geer (1720-1778) som växte upp i närheten av musikmetropolen Amsterdam. När han som ung vuxen sedan flyttade till Sverige för att ta över järnbruksverksamheten på Leufstabruk i Uppland började samlingen utökas med manuskript av svenska hovmusiker.

Spår av slitage och marginalanteckningar i noterna visar att Charles De Geer tycks ha varit mycket hängiven sitt klaver- och cellospel, men kanske är han dessutom själv representerad bland Leufstamusikaliernas kompositörer?

Den här föreläsningen ingår i bibliotekets serie Library Lunchtime Learning, korta föreläsningar på olika matnyttiga teman att lyssna på under lunchen.

Anmäl dig

Leufstabiblioteket