UppTalk Weekly: Samverkan för lokalt ägandeskap i omställning till hållbara energisystem

  • Datum: –12.30
  • Plats: Zoom, länken finns längre ner på sidan
  • Föreläsare: Johanna Liljenfeldt, forskare och universitetslektor vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet; Elin Slätmo, senior forskare, Nordregio forskningscentrum
  • Webbsida
  • Arrangör: UppTalk Weekly är en del av teknisk-naturvetenskapliga fakultetens satsning på populärvetenskapliga forskarsamtal varje tisdag kl. 12.00
  • Kontaktperson: Lina Sors Emilsson
  • Telefon: 018-471 21 38
  • Seminarium

Det finns behov att främja lokalt ägda energiprojekt i Sverige. EU framhåller detta som en nyckel för hållbar energiomställning. Möt Johanna Liljenfeldt, forskare vid Institutionen för geovetenskaper, och Elin Slätmo, senior forskare vid Nordregio forskningscentrum. Tillsammans arbetar de för att främja lokalt energiägande genom att dela kunskap och studera dess möjligheter och risker.

Klicka här för att komma direkt till samtalet (zoom-länk)

Skriv in din e-postadress i detta formulär om du vill ha en påminnelse via e-post ca 30 minuter innan samtalet börjar.

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag med start klockan 12.00 får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare från Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten.

Läs mer om UppTalk Weekly och se tidigare sända och kommande samtal