UppTalk Weekly panelsamtal: Hur vetenskap och klimatåtgärder tillsammans kan minska förekomsten och påverkan av extremväder

  • Datum: –13.00
  • Plats: Digitalt via zoom
  • Föreläsare: Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap och universitetslektor i klimatledarskap vid Uppsala universitet, Gabriele Messori, universitetslektor och docent i meteorologi vid Uppsala universitet, Susanne Fagerberg, naturskadesamordnare vid Länsförsäkringar och Maria Gardfjell, riksdagsledamot, 1:e vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet
  • Webbsida
  • Arrangör: UppTalk Weekly, en del av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens digitala kompetensutvecklingsinitiativ för alumner och samhället
  • Kontaktperson: Lina Sors Emilsson
  • Telefon: 018-471 2138
  • Seminarium

Klimatförändringarna påverkar alla länder. Vissa områden får fler stormar och skyfall, andra får extrema värmeböljor och torka, och detta medan polarisen smälter och havsnivån stiger. Vid detta panelsamtal träffas ledande forskare och samhällsaktörer för att prata om hur forskning och ledarskap gemensamt kan resultera i att nödvändiga klimatåtgärder genomförs.

Klicka här för att komma direkt till samtalet (zoom-länk)

Skriv in din e-postadress i detta formulär för att få en påminnelse via e-post ca 30 minuter innan samtalet börjar.

Paneldeltagare
Gabriele Messori, universitetslektor och docent i meteorologi vid institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet

Maria Gardfjell, riksdagsledamot och 1:e vice ordförande för miljö- och jordbruksutskottet

Mikael Karlsson, docent i miljövetenskap och universitetslektor i klimatledarskap vid Uppsala universitet

Susanne Fagerberg, naturskadesamordnare vid Länsförsäkringar

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag med start klockan 12.00 får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare från Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten.

Läs mer om UppTalk Weekly och se tidigare sända och kommande samtal