UppTalk Weekly: Hopp för patienter med ME - en av världens mest funktionsnedsättande sjukdomar

  • Datum: –12.30
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/65517153368
  • Föreläsare: Jonas Bergquist, professor i analytisk kemi vid institutionen för kemi-BMC
  • Webbsida
  • Arrangör: UppTalk Weekly, en del av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens digitala kompetensutvecklingsinitiativ för alumner och samhället
  • Kontaktperson: Karin Thellenberg
  • Telefon: 018-471 49 47
  • Seminarium

ME är en kronisk multisystemsjukdom som påverkar nervsystem, immunförsvar och energiproduktion. Trots att ME funnits som diagnos i över 50 år vet man fortfarande inte vad som orsakar sjukdomen. Jonas Bergquist, professor i analytisk kemi, har startat ett forskningscentrum i Uppsala där man bland annat studerar ryggvätskan hos ME patienter för att komma närmare att lösa gåtan bakom sjukdomen.

Klicka här för att komma direkt till zoom-samtalet 

Vill du ha en påminnelse via mejl 30 minuter innan samtalet börjar? Registrera dig här

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag med start klockan 12.00 får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare från Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten.

Klicka här för att läsa mer om UppTalk Weekly och se kommande samtal