UppTalk Weekly panelsamtal: CRUSH Covid - samverkan för att dämpa smittspridning i Uppsala

  • Datum: –13.00
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/62273385608
  • Föreläsare: Mats Martinell, distriktsläkare vid Region Uppsala och lektor i allmänmedicin vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Tove Fall, professor i molekylär epidemiologi vid institutionen för medicinska vetenskaper; Therese Monstad, universitetslektor vid institutionen för informatik och media samt Stefan Engblom, professor i beräkningsvetenskap vid institutionen för informationsteknologi
  • Webbsida
  • Arrangör: UppTalk Weekly, en del av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens digitala kompetensutvecklingsinitiativ för alumner och samhället
  • Kontaktperson: Lina Sors Emilsson
  • Telefon: 018-471 2138
  • Seminarium

I detta panelsamtal möter vi forskare och praktiker från det innovativa och tvärvetenskapliga forskningsprojektet CRUSH Covid. Syftet med CRUSH Covid är att kartlägga och försöka dämpa ökad smittspridning av covid-19 i Uppsala län. Projektet jobbar bland annat med en metod som kombinerar information från flera olika datakällor för att hitta tidiga signaler på ökad lokal smittspridning i realtid.

Länk till zoom: https://uu-se.zoom.us/j/62273385608

Vill du ha en påminnelse via e-post 30 minuter innan samtalet börjar, registrera dig här

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag med start klockan 12.00 får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare från Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten.

https://www.upptech.uu.se/upptalk-weekly