UppTalk Weekly: Kan hormonstörande kemikalier i vår omgivning orsaka fetma, infertilitet och lägre IQ?

  • Datum: –12.30
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/64033555465
  • Föreläsare: Joëlle Rüegg, professor vid institutionen för organismbiologi, miljötoxikologi
  • Webbsida
  • Arrangör: UppTalk Weekly, en del av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens digitala kompetensutvecklingsinitiativ för alumner och samhället
  • Kontaktperson: Karin Thellenberg
  • Telefon: 018-471 49 47
  • Seminarium

Varje dag utsätts vi för en blandning av olika kemikalier där vissa av dem har egenskapen att de kan störa vårt hormonsystem. Dessa hormonstörande kemikalier är förknippade med sjukdomar som drastiskt ökar i samhället, bland annat fetma och infertilitet. Hur vi ska hantera detta kommer vi i veckans UppTalk Weekly att samtal om med vår gäst professor Joëlle Rüegg. Varmt välkomna!

Länk till zoom: https://uu-se.zoom.us/j/64033555465

Om du vill få en påminnelse 30 min innan samtalet börjar så Registrera dig här

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag med start klockan 12.00 får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare från Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten.

https://www.upptech.uu.se/upptalk-weekly