UppTalk Weekly panelsamtal: Hur kan forskning och teknik öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättningar?

  • Datum: –13.00
  • Plats: https://uu-se.zoom.us/j/61012949112
  • Föreläsare: Lars Oestreicher forskare vid institutionen för informationsteknologi, och styrelsemedlem vid CFF; Per-Olof Hedvall docent vid Certec, institutionen för designvetenskaper, Lunds Tekniska Högskola; Kristina Engwall, universitetslektor vid sociologiska institutionen, centrum för socialt arbete (CESAR), Tim Palm, teknikutvecklare och grundare av Arthro production och Berit Höglund, forskare vid kvinnor och barns hälsa, Uppsala universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: UppTalk Weekly, en del av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens digitala kompetensutvecklingsinitiativ för alumner och samhället
  • Kontaktperson: Lina Sors Emilsson
  • Telefon: 018-471 2138
  • Seminarium

Månadens panelsamtal sker i samverkan med Centrum för Forskning om Funktionshinder vid Uppsala universitet. Vi har tillsammans bjudit in akademi, näringsliv och egen erfarna spetspatienter för att samtala om hur forskning och teknikutveckling kan bidra till att göra samhället mer tillgängligt och öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättningar.

Vill du få en påminnelse via mejl 30 minuter innan samtalet börjar? Registrera dig här

Direktlänk till zoom: https://uu-se.zoom.us/j/61012949112

Vi lever i ett samhälle som genomgår stor förändring, inte minst i relation till teknisk och medicinsk utveckling. Att kunna vara aktiv och delaktig är något som vi alla strävar efter oavsett våra olika funktionsnedsättningar, som för många kan bero på sjukdom, skador eller ålder. Att kunna vara delaktig i sin omgivning är viktiga utgångspunkter i samhället för både utveckling och forskning. En både kommersiell och moraliskt viktig faktor när nya tekniska produkter, miljöer, program och tjänster skapas är även att de utvecklas så att de kan användas av så många som möjligt, utan behov av anpassning. Om detta arbete görs rätt från början ökar även möjligheten för personer med funktionsnedsättning att bli mer delaktiga i det offentliga rummet och i övriga delar av livet.