Vill utveckla nya och bättre reservdelar för människor

Funktionella, kostnadseffektiva och innovativa reservdelar till människor. Det är vad Håkan Engqvist, professor i tillämpad materialvetenskap vid institutionen för teknikvetenskaper vid Uppsala universitet, letar efter i sin forskning.

– Just nu tittar vi bland annat på hur sensorer i tandimplantat ska kunna ge digital information om brister som är svåra att upptäcka själv.

Med en åldrande befolkning är det troligt att anta att behovet av mänskliga reservdelar ökar.

– Vi vill ju åldras med kvalitet. Vi vill se bra ut, inte ha ont, behålla de funktioner vi har och gärna återfå sådana vi förlorat. Utmaningarna med en åldrande befolkning är att reservdelarna ska hålla bättre, eventuellt ha nya funktioner samt helst kosta mindre, säger Håkan Engqvist.

Det handlar alltså både om att utveckla samhällsekonomiskt försvarbara material och implantat, och om att minimera det personliga lidandet.

När det gäller tandimplantat är ett problem periimplantit, alltså tandlossning.

– Eftersom nerver nära en utdragen tand är ”döda” får en person med implantat inte ont av periimplantit. Det vi vill göra är att bygga in känsel med hjälp av sensorer som i god tid för att rädda implantatet kan skicka relevant information till en databas, förklarar Håkan Engqvist.

Stora leder som knän, höfter och axlar är andra typer av reservdelar där behovet ökar med åldern. Lederna slits helt enkelt ut med tiden. Håkan Engqvist berättar om ett vanligt problem med höftimplantat. Små, små flisor av materialet tenderar att med tiden lossna på grund av att det nöts, kanske för att personen blivit överviktig eller belastar höften fel. Flisorna hamnar i den mjuka vävnaden runt höftleden där en kronisk inflammation uppstår. Så småningom leder det till att implantatet lossnar.

– Just det här att koppla samman implantat, sensorer och mobiltelefoner eller andra enheter med databaser kan vara en lösning. Då kan din läkare se att något inte stämmer och förhoppningsvis hjälpa dig innan du får problem.

Nya material en del av problemlösningen

När det gäller flisor som lossnar ur höftledsimplantat deltar Håkan Engqvists forskargrupp i ett stort EU-gemensamt forskningsprojekt. Förhoppningen är att utveckla ett material där flisor som landar i vävnaden runt höftleden ”äts upp” och därmed inte orsakar inflammation. 

– Det är en väldigt bra idé som jag fortfarande tror på. Men det är svårt. När vi väl har ett material ska vi också bevisa att det är säkert och bättre än befintliga material i kliniska studier.

I forskningsprojektet deltar universitet, sjukhus, institutioner och ortopedisk industri. Det är ett exempel på det tvärvetenskapliga arbete som är Håkan Engqvist anser är nödvändigt för att biomaterialforskning ska bli framgångsrik.

Skallimplantat unik innovation

Samarbete mellan flera olika kunskapsområden ledde också fram till att den forskargärning han är mest stolt över nu finns på marknaden och används på sjukhus både i Europa och USA. Det är ett skallimplantat för personer som saknar stora delar av skallbenet efter svåra olyckor. I dagsläget har hundratals personer fått tillbaka ett skallben efter att ibland ha varit tvungna att leva med hjälm för att skydda hjärnan.

– Det är ett fantastiskt implantat vi varit del av att utveckla. Jag har träffat några av patienterna och för mig är det väldigt stort att vara en av dem som fått bidra till deras tillfrisknande.

Skallimplantatet består av ett titanskelett som täcks med plattor på både över- och undersidan av det speciella benliknande material Håkan Engqvist har utvecklat. Uppföljningar efter mer än fem år visar dessutom att materialet med tiden ser ut att ersättas med patientens eget skelett.

Skallimplantatet säljs genom företaget Oss Dsign, som också Håkan Engqvist var med och startade.

– En väldig stor del av mitt jobb är att fixa vinnande team med energi där det händer saker. Jag måste ha koll på vilka som kan vara med. När det kommer till att få ut produkter på en marknad fungerar det bäst för mig att bygga upp något eget. Jag tänker att det handlar om att tro. Jag tror på det jag gör och skapar och kan entusiasmera andra. Tillsammans kan vi få saker att hända.