Materialanvändning

Framtiden ställer allt hårdare krav på att vi använder våra materialresurser på ett hållbart och smart sätt. Sverige vill bli världsledande inom resurssmart materialanvändning 2030 och vid Uppsala universitet har vi ett av landets starkaste kompetenscentra inom materialvetenskaper. Här forskar vi i tvärvetenskapliga team om olika typer av material i samhället och nya alternativa lösningar som t.ex. kan vara miljövänligare eller mer funktionella.

Forskningen vi bedriver handlar till exempel om:

  • Biomaterial
  • Nanoteknologi
  • Material i extrema miljöer

Exempel på tillämpad forskning

Pappersbaserade size-exclusion-filter

I det här projektet har världens första pappersbaserade size-exclusion filter utvecklats för att filtrera bort microorganismer. Filtret kan rena bort motståndskraftiga infektionsvirus från både vatten och proteinlösningar som tex mjölk för att hindra spridning av infektionssjukdomar. Filtret, har visat sig vara mycket effektivt och billigt, kan också tänkas komma till användning för rening av säkra biologiska läkemedel.

Utforskning av framtida pappersbatterier

Tekniker för lagring av elektrisk energi i ett pappers- eller kartongark utforskas i det här projektet tillsammans med Billerud-Korsnäs. Framtidens förpackningslösning kommer erbjuda fler funktioner än idag. Med elektrisk energi lagrad i själva pappersmaterialet öppnas helt nya möjligheter att skapa nya funktioner.

Forskare som antar utmaningen

Senast uppdaterad: 2021-11-25