Hälsa och en åldrande befolkning

Sverige och världen står inför stora utmaningar. Vi får en allt äldre befolkning och antibiotikaresistens är ett stort framtida hälsoproblem. Utan fungerande antibiotika kan infektioner bli livsfarliga.

Befolkningen i Sverige för 100 år sedan bestod av många unga och få äldre. Idag lever vi längre och föder färre barn vilket gör att åldersstrukturen ser annorlunda ut. Andelen äldre i befolkningen förväntas öka med 30 procent mellan 2010 och 2050, enligt SCB:s befolkningsprognos. Det innebär att en fjärdedel av befolkningen kommer att vara 65 år eller äldre år 2050. På Uppsala universitet forskar vi inom en rad olika områden som kan vara till hjälp för allas hälsa och en åldrande befolkning.

Forskningen vi bedriver handlar till exempel om:

  • Medicinsk teknik
  • Biomaterial
  • Antibiotikaresistens
  • Medicinsk IT

Exempel på tillämpad forskning

Bencement för osteoporotiska ben i syfte att främja en aktiv ålderdom

Osteoporosis (benskörhet) ökar. Benskörhet gör att skelettet blir skört och lätt går sönder, speciellt på äldre. Dagens bencement är för hårt för bensköra patienter vilket leder till nya frakturer. I det här projektet har ett nytt, mjukare bencement tagits fram med adaptiv styvhet som närmar sig kliniska tester.
Spin-off: Inossia

Nytt snabbtest inför antibiotika-behandling

Om vi inte hittar nya lösningar beräknas antalet dödsfall pga av antibiotika-resistens överskrida antal dödsfall på grund av cancer år 2050. Idag tar ett test ca 2 dagar, så vid akuta infektioner sätter man i regel in behandling utan något testsvar. I det här projektet har man utvecklat ett snabbtest som tar ungefär 30 min. Man kommer att börja utveckla ett test för urinvägs-infektioner eftersom ca 15% av all antibiotika som används idag används för att bota urinvägsinfektioner.
Spin-off: Astrego

Pappersbaserade size-exclusion-filter

I det här projektet har världens första pappersbaserade size-exclusion filter utvecklats för att filtrera bort microorganismer. Filtret kan rena bort motståndskraftiga infektionsvirus från både vatten och proteinlösningar som tex mjölk för att hindra spridning av infektionssjukdomar. Filtret, har visat sig vara mycket effektivt och billigt, kan också tänkas komma till användning för rening av säkra biologiska läkemedel.

Forskare som antar utmaningen

Senast uppdaterad: 2022-08-11