UppTalk Weekly: Vem ska den självkörande bilen köra på? Etiska dilemman kring teknik

  • Date: –12:30
  • Location: https://uu-se.zoom.us/j/64643109911
  • Lecturer: Thomas Lennerfors, professor i industriell teknik vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik
  • Website
  • Organiser: UppTalk Weekly, en del av teknisk- naturvetenskapliga fakultetens digitala kompetensutvecklingsinitiativ för alumner och samhället
  • Contact person: Karin Thellenberg
  • Phone: 018-471 49 47
  • Seminarium

Etiska frågeställningar är något vi alla ställs inför dagligen. Men hur förhåller sig teknik till etik? Finns det etiska regler när det gäller framtagandet av självkörande bilar, AI och robotar i klassrummet? Möt Thomas Lennerfors, professor i industriell teknik, i ett samtal om etik, teknik och universitetets roll i att utbilda ingenjörer som både är etiskt reflekterande och tekniskt innovativa

Klicka här för att komma direkt till zoom-samtalet

Vill du ha en påminnelse via e-post 30 minuter innan samtalet börjar, registrera dig här

UppTalk Weekly är en populärvetenskaplig seminarieserie via Zoom där ni varje tisdag med start klockan 12.00 får ta del av intressanta samtal och tvärvetenskapliga panelsamtal med forskare från Uppsala universitet. Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där ni som åhörare har möjlighet att ställa frågor till våra forskare.

UppTalk Weekly är en del i teknisk- naturvetenskapliga fakultetens satsning på onlineutbildningar för alumner och allmänheten.

Klicka här för att läsa mer om UppTalk Weekly och se kommande samtal