Upptech

Great tech takes more than just tech

Vi har inte svaret på mänsklighetens utmaningar. Men att resan mot en tryggare, rättvisare och hållbarare värld varken är enkel eller helt rak, det är vi rätt säkra på. På Uppsala universitet finns teknisk spjutspets. Och viljan att vinna kunskap för mänsklighetens gagn sitter djupt i de 540 år gamla väggarna. Men det är framför allt när specialister från olika applikationsområden möts i ett intressant sammanhang som det blir riktigt spännande.

  • Materials that make a difference and shape future society

  • Grand challenges need
    grand solutions