Upptech

Let's change the world together

Uppsala universitet satsar på teknik över gränserna. Vi vill jobba tillsammans med företag och organisationer för att lösa framtidens utmaningar. Har du någon idé om hur vi kan samverka, eller bara vill diskutera en fråga?

 Kontakta oss!

Vi har inte svaret på mänsklighetens utmaningar. Men att resan mot en tryggare, rättvisare och hållbarare värld varken är enkel eller helt rak, det är vi rätt säkra på. På Uppsala universitet finns teknisk spjutspets. Och viljan att vinna kunskap för mänsklighetens gagn sitter djupt i de 540 år gamla väggarna. Men det är framför allt när människor från olika områden möts i ett intressant sammanhang som det blir riktigt spännande.

Fakultetspub

Delta i intressanta samtal i ett avslappnat format över institutions-gränser. Välkommen på nästa Fakultetspub den 13 mars!

Mer information

FRAMTIDA SAMHÄLLSUTMANINGAR

Vi står inför flera kritiska samhällsutmaningar som till exempel miljö- och klimatförändringar, energiförsörjning, en åldrande befolkning, resurs och materialanvändning för att nämna några. På Uppsala Universitet bedrivs teknisk utbildning och forskning i världsklass som bland annat adresserar samhällsutmaningarna nedan. 

ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

Klimat- och energifrågor är idag mycket aktuella och samhället står inför ett stort behov av att förändra energiförsörjningen. Vårt samhälle påverkas starkt av den elektrotekniska utvecklingen. Dagens komplexa elkraftssystem skapar samberoende och därmed större sårbarhet. Tillgång till billigt och miljövänligt framställd el är viktig för den ekonomiska utvecklingen, speciellt i utvecklingsländerna.

Kommer vattnet att räcka till alla, fungerar ekosystemen när det blir torka? Hur blir det med klimatet? Vilka åtgärder behöver sättas in vid ett giftutsläpp? Det är av största vikt att vi i klimatförändringarnas tidevarv satsar på kunskap, använder nya synsätt och finner alternativa eller banbrytande tekniska lösningar. Det jobbar vi på Uppsala universitet med.

Forskningen vi bedriver handlar t ex om:

 • Förnybar energi
 • Klimat och miljö
 • Materialanvändning

Forskare som möter utmaningen

Utbildningar inom ämnet

Hälsa och en åldrande befolkning

Sverige och världen står inför stora utmaningar. Vi får en allt äldre befolkning och antibiotikaresistens är ett stort framtida hälsoproblem. Utan fungerande antibiotika kan infektioner bli livsfarliga.

Befolkningen i Sverige för 100 år sedan bestod av många unga och få äldre. Idag lever vi längre och föder färre barn vilket gör att åldersstrukturen ser annorlunda ut. Andelen äldre i befolkningen förväntas öka med 30 procent mellan 2010 och 2050, enligt SCB:s befolkningsprognos. Det innebär att en fjärdedel av befolkningen kommer att vara 65 år eller äldre år 2050. På Uppsala universitet forskar vi inom en rad olika områden som kan vara till hjälp för allas hälsa och en åldrande befolkning.

Forskningen vi bedriver handlar t ex om:

 • Medicinsk teknik
 • Biomaterial
 • Antibiotikaresistens
 • Medicinsk IT

Forskare som möter utmaningen

Utbildningar inom ämnet

E-vetenskap och vår digitala framtid

Vi befinner oss mitt i den digitala revolutionen. Hur kommer vårt samhälle och vår vardag se ut om 10 eller 100 år? Hur kommunicerar vi? Vilka typer av robotar och artificiell intelligens har vi till vår hjälp? Idag kopplar vi upp apparater (internet of things). I framtiden kopplar vi kanske upp både kroppsdelar och hjärnor. Den riktigt stora förändringen kommer när vi samlar in all information som produceras, analyserar och omvandlar den till kunskap som leder till bättre beslut eller reducerar risker och fel.

Går det att spå framtiden? Många framstående tänkare har försökt – några få har träffat rätt, medan de flesta missat grovt. Men en sak är säker: vid Uppsala universitet är vi med och förändrar framtiden.

Forskningen vi bedriver handlar t ex om:

 • Medicinsk IT
 • Big data
 • Robotics, AI, människa-dator interaction
 • Sakernas internet

Forskare som möter utmaningen

Utbildningar inom ämnet

Materialanvändning

Framtiden ställer allt hårdare krav på att vi använder våra materialresurser på ett hållbart och smart sätt. Sverige vill bli världsledande inom resurssmart materialanvändning 2030 och vid Uppsala Universitet har vi ett av landets starkaste kompetenscentra inom materialvetenskaper. Här forskar vi i tvärvetenskapliga team om olika typer av material i samhället och nya alternativa lösningar som t.ex. kan vara miljövänligare eller mer funktionella.

Forskningen vi bedriver handlar tex om:

 • Biomaterial
 • Nanoteknologi
 • Material i extrema miljöer

Forskare som möter utmaningen

Utbildningar inom ämnet

Filmer relaterade till teknik

 • Materials that make a difference and shape future society

 • Grand challenges need
  grand solutions

 • Vindkraft

 • Sakernas internet

 • Automatiserade system