Upptech - Uppsala University School of Technology

Upptech – med fokus på teknik

Upptech (Uppsala University School of Technology) har skapats av teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet för att synliggöra, profilera och förstärka universitetets forskning och utbildning inom teknik.

Upptech – nytt centrum med fokus på teknik

2016-09-09

Foto: Mikael Wallerstedt

En ny centrumbildning har skapats av teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet – Upptech (Uppsala University School of Technology). Centret ska arbeta med att synliggöra, profilera och förstärka universitetets forskning och utbildning inom teknik.

Upptech har skapats för att det finns ett stort behov av att synliggöra och profilera Uppsala universitets forskning och utbildning inom teknik.

Johan Tysk

– Forskning och utbildning inom teknik är viktigt för oss som kunskapsnation och vår välfärd och näringslivet har stort behov av spetskompetens inom teknikområdet. Det kan vi bidra med här på Uppsala universitet, säger Johan Tysk, vicerektor vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Vi har världsledande forskning som behöver bli mer synlig för omvärld, näringsliv och anslagsgivare. Det känns mycket bra att vi nu kan profilera tekniken vid Uppsala universitet på ett mer fokuserat sätt med hjälp av centret.

Upptech ska samla den teknikkompetens som nu finns spridd vid ett flertal institutioner inom fakulteten och skapa en träffpunkt för samordning, diskussioner och gemensamma projekt för tillämpningar med tekniskt fokus. Runt centret ska man också bygga upp ett teknikkollegium för att utveckla samarbetsytor och inspiration till nya projekt.

– Samtidigt är det viktigt att också dra nytta av det befintliga samarbetet med de naturvetenskapliga ämnena inom fakulteten. Här finns stor potential för gränsöverskridande och spännande utvecklingsprojekt, menar Johan Tysk. Upptech blir profilering utan söndring. 

Maria Strømme

Maria Strømme, professor i nanoteknologi vid institutionen för teknikvetenskaper, nanoteknologi och funktionella material, är utsedd till centrets ordförande.

– Det här är en fråga jag verkligen brinner för. Jag har många olika uppdrag utanför universitetet och jag märker att våra utbildningar och vår forskning inom teknikområdet inte är så synliga som de borde vara. Det finns många fördelar med att vara ett stort och brett universitet men det finns också utmaningar i att få ett område som teknik att synas, säger Maria Strømme.

– Om fler känner till den teknikforskning och utbildning som sker vid universitetet kommer teknikstudenterna att bli mer attraktiva för arbetsgivare och universitetet att bli mer attraktivt som till exempel avtalspartner för industrin, menar hon.

– Vi har många tankar och idéer. Det finns mycket vi kan och vill göra, säger Maria Strømme.

Anna Malmberg

Kontakt

Upptech styrs av en föreståndare och en styrelse. En mer detaljerad beskrivning av organisationen hittar du i centrumets instruktioner.

Föreståndare: Mikael Jonsson

Styrelse (för mandatperioden 2016-09-06 – 2019-09-30)
Maria Strømme (Ordförande) (Teknikvetenskaper)
Ulf Jansson (Kemi)
Carolina Wählby (Informationsteknologi)
Mikael Dahlgren (ABB)
Jonas Åström (GE Healthcare)
Rozbe Bozorgi (student)
Charlotte Ihrfors (doktorand)

Om du har frågor så tveka inte att kontakta någon av oss!